Dobrovoljne mirovine

Mirovine iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja mogu se početi isplaćivati najranije s navršenih 50 godina života. Ako ste postali član mirovinskog fonda nakon 01.01.2019., privremena mirovina se može ugovoriti s 55 godina života, a doživotna mirovina s 60 godina života.

 • Ubrzana privremena - M7
  • Ubrzana pojedinačna privremena mirovina iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja


   Ubrzana privremena mirovina koja se isplaćuje tijekom 5 godina pri čemu se u prve dvije godine isplati 80% sadašnje vrijednosti svih isplata mirovine.

   Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate i postotku jednokratne isplate.

   U slučaju smrti korisnika mirovine isplata mirovne nastavlja se odabranom imenovanomu korisniku ili zakonskim nasljednicima do isteka ugovorenog trajanja isplate.

   Informativni izračun mirovine

 • Privremena - M2
  • Pojedinačna privremena mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja


   Privremena mirovina koja se isplaćuje tijekom 5 do 20 godina.
   Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, postotku jednokratne isplate i ugovorenom trajanju isplate privremene mirovine.

   U slučaju smrti korisnika mirovine isplata mirovne nastavlja se odabranom imenovanomu korisniku ili zakonskim nasljednicima do isteka ugovorenog trajanja isplate.

   Informativni izračun mirovine

 • Doživotna sa zajamčenim razdobljem - M4
  • Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja


   Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

   Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju smrti korisnika mirovine unutar zajamčenog razdoblja, mirovina nastaviti isplaćivati odabranom imenovanom korisniku ili zakonskom nasljedniku do kraja zajamčenog razdoblja.
   Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, postotku jednokratne isplate, trajanju zajamčenog razdoblja, postotku mirovine koji se isplaćuje imenovanomu korisniku mirovine te o dobi korisnika mirovine.

   Informativni izračun mirovine

 • Zajednička sa zajamčenim razdobljem - M5
  • Zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja


   Zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine i njegovu bračnom drugu omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

   Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju smrti oba bračna druga unutar zajamčenog razdoblja, mirovina nastaviti isplaćivati odabranom imenovanomu korisniku ili zakonskom nasljedniku do kraja zajamčenog razdoblja.

   Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, postotku jednokratne isplate, trajanju zajamčenog razdoblja, postotku mirovine koji se isplaćuje imenovanomu korisniku mirovine te o dobi korisnika mirovine i njegovoga bračnog druga.

   Informativni izračun mirovine

 • Uvećana u zajamčenom razdoblju - M6
  • Pojedinačna doživotna mirovina s 50% višim iznosom mirovine u zajamčenom razdoblju iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja


   Pojedinačna doživotna mirovina s 50% višim iznosom mirovine u zajamčenom razdoblju korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

   U zajamčenom razdoblju korisniku ili imenovanomu korisniku u slučaju smrti korisnika mirovine isplaćuje se 50% viši iznos mirovine.
   Početni iznos ovisi o iznosu jednokratne uplate, postotku jednokratne isplate, trajanju zajamčenog razdoblja te o dobi korisnika mirovine.

   Informativni izračun mirovine

 • Izravne uplate
  • Mirovine na temelju izravnih jednokratnih uplata osoba u Društvo mogu se isplaćivati najranije s navršenih 55 godina života zaključenjem ugovora o mirovini s Društvom. Mirovine na temelju izravnih jednokratnih uplata osoba u Društvo određuju se kao mirovine iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja. Kod dobrovoljnih mirovina na temelju izravnih jednokratnih uplata osoba u Društvo nije moguće odabrati djelomičnu jednokratnu isplatu na početku korištenja mirovine.

   Mirovina se isplaćuje korisnicima mjesečno i unaprijed, ne kasnije od dana utvrđenog u ugovoru o mirovini na izabrani račun u banci.

   Privremena - M2
   Privremena mirovina, koja se isplaćuje tijekom 5 do 20 godina.

   Ubrzana privremena - M7
   Ubrzana privremena mirovina mirovina, koja se isplaćuje tijekom 5 godina pri čemu se u prve dvije godine isplati 80% sadašnje vrijednosti svih isplata mirovine.

   Doživotna sa zajamčenim razdobljem - M4
   Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

   Zajednička sa zajamčenim razdobljem - M5
   Zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine i njegovu bračnom drugu omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

   Uvećana u zajamčenom razdoblju - M6
   Pojedinačna doživotna mirovina s 50% višim iznosom mirovine u zajamčenom razdoblju od 5 do 15 godina.

 • Upute za podnošenje online zahtjeva za 3. stup
  • Članovi svih dobrovoljnih mirovinskih fondova mogu podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o mirovini iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja najranije s navršenih 50 godina života. U slučaju da je članstvo u dobrovoljnom mirovinskom fondu započelo nakon 01.01.2019., zahtjev za privremenu mirovinu može se podnijeti najranije s navršenih 55 godina života, a zahtjev za doživotnu mirovinu najranije s navršenih 60 godina života. Zahtjev za mirovinu iz 3.stupa možete ispuniti online.
    

   Zahtjev možete podnijeti i kod naših prodajnih zastupnika.

   Mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja se može ugovoriti kao privremena ili doživotna. Proučite predugovorne informacije korisniku mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i odaberite oblik mirovine koji Vam najviše odgovara. 
    
   PRIVREMENE MIROVINE:

   M7 - Ubrzana privremena mirovina
   M2 - Privremena mirovina

    
   DOŽIVOTNE MIROVINE:

   M4 - Pojedinačna doživotna sa zajamčenim razdobljem
   M5 - Zajednička sa zajamčenim razdobljem
   M6 - Pojedinačna doživotna mirovina s uvećanim iznosom u zajamčenom razdoblju


   Iznos mirovine prema odabranom obliku možete izračunati putem Informativnog izračuna mirovine.

   Djelomična jednokratna isplata od 10% do 30% kapitaliziranih sredstava može se ugovoriti u okviru bilo kojeg oblika mirovine, pod uvjetom da jednokratna isplata već nije iskorištena putem mirovinskog fonda.

   U online zahtjevu molimo popunite sve podatke koji se traže vezano uz odabrani oblik mirovine.

   Uz online zahtjev potrebno je priložiti sljedeće:

   • Presliku osobne iskaznice
   • Račun na koji će se isplaćivati mirovina (npr. potvrda banke o Vašem IBAN-u, preslika ugovora o tekućem računu ili preslika kartice tekućeg računa bez prikaza kontrolnog broja),
   • Izjava o poreznoj pripadnosti
   • Ako ste odabrali zajedničku mirovinu molimo dostaviti presliku vjenčanog lista i presliku osobne iskaznice za bračnog druga.

   Nakon što nam podnesete Zahtjev za sklapanje ugovora o mirovini potrebno je osobno obavijestiti Vaš mirovinski fond o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva.

   Vaš mirovinski fond izvršit će prijenos Vaših sredstava u RMOD d.d., najkasnije peti radni dan nakon što ste obavijestili fond o izabranom mirovinskom osiguravajućem društvu. Po zaprimanju sredstava iz mirovinskog fonda poslati ćemo Vam primjerak ugovora na potpisivanje.

   Ako sredstva ne budu uplaćena u RMOD d.d. u roku od 60 dana od predaje zahtjeva,  stornira se zahtjev i svi podaci se brišu.

   Mirovina se počinje isplaćivati tek nakon što mirovinsko osiguravajuće društvo zaprimi originalni potpisani ugovor o mirovini.

   Jednom sklopljen ugovor o mirovini se ne može promijeniti, osim kod zajedničke mirovine u slučaju razvoda braka supružnika. Potpisom ugovora o mirovini RMOD d.d. se obvezuje isplaćivati mirovinu kako je to predviđeno ugovorom. Korisnik mirovine je dužan dojaviti svaku promjenu u osobnim i stvarnim pravima koja utječe na primanje mirovine. Visina naknade ovisi o odabranom obliku mirovine i navedena je u ugovoru o mirovini. Osim naknade za trošak ugovaranja i isplate mirovine, mirovinsko osiguravajuće društvo ima pravo i na upravljačku naknadu. Sve naknade su već uračunate i ne umanjuju iznos ugovorene mirovine.


   Kako bi ste se pobliže upoznali s mirovinama koje isplaćuje RMOD d.d., pozivamo Vas da pogledate i Pravila za mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

   Za sva Vaša pitanja slobodno nam se obratite na telefone: 01/5581-772 ili 01/5581-720, putem mail adrese, Kontakt obrasca ili osobno na adresi RMOD d.d., Magazinska cesta 69 u Zagrebu.