Koji su uvjeti i procedura ako želim primati mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja (2. stup)?

 

1. Osoba osigurana u 1. i 2.  mirovinskom stupu podnosi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) zahtjev za mirovinu.

2.  Ako je osiguranik podnio zahtjev za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu na adresu prebivališta dobiva obavijest REGOS-a o informativnom izračunu mirovine. Obavijest sadrži informativni izračun Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i informativni izračun mirovine mirovinskog osiguravajućeg društva.

3. Na osnovi izračuna treba donijeti odluku o izboru mirovine samo iz 1. ili iz oba obvezna stupa mirovinskog osiguranja. O izboru mirovine osiguranici su obvezni na šalteru REGOS-a, u bilo kojoj poslovnici FINA-e, dati osobno potpisanu Izjavu o vrsti mirovine za koju su se opredijelili.

4. Podatak o vrsti izabrane mirovine REGOS dostavlja HZMO-u, na temelju kojeg HZMO budućem korisniku mirovine donosi rješenje o priznavanju prava na mirovinu
          
         A) ako je izbor mirovina samo iz 1. stupa, HZMO će  odrediti  mirovinu kao da je osiguranik bio osiguran samo u 1. stupu. Ovaj izbor znači istupanje iz 2.  stupa, a ukupna sredstva kapitaliziranih doprinosa prenose se u državni proračun.
          
         B) ako je izbor kombinirana mirovina iz 1. i iz 2.  stupa, HZMO će odrediti  osnovnu mirovinu iz 1. stupa i dostaviti REGOS-u podatke iz Rješenja radi daljnjeg postupanja:

                     i. Po zaprimanju konačnog rješenja HZMO, korisnik mirovine na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e ispunjava Prijavu o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva (R-POD obrazac). 
 
                     ii. Protekom zakonskih rokova od predaje R-POD obrasca, ako osiguranik nije promijenio svoju odluku o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD), ukupna sredstva prenose se odabranom MOD-u. 
 
                     iii. Korisnik mirovine s izabranim MOD-om sklapa ugovor o mirovini a iz  doznačenih  sredstava, u skladu sa sklopljenim ugovorom, MOD isplaćuje mirovinu iz 2.  stupa.