Privremena - M2

 

Pojedinačna privremena mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja


Privremena mirovina koja se isplaćuje tijekom 5 do 20 godina.
Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, postotku jednokratne isplate i ugovorenom trajanju isplate privremene mirovine.

U slučaju smrti korisnika mirovine isplata mirovne nastavlja se odabranom imenovanomu korisniku ili zakonskim nasljednicima do isteka ugovorenog trajanja isplate.

Informativni izračun mirovine