Mirovine iz II. stupa

 

Mirovine članova obveznih mirovinskih fondova (II. stupa), prema Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14, 29/18 i 115/18), isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva.

POSTUPAK IZBORA Društva za isplatu mirovine
Nakon ostvarivanja prava na mirovinu iz obveznoga mirovinskog osiguranja, osiguranik – član obveznoga mirovinskog fonda dužan je osobno izvršiti izbor mirovinskog osiguravajućeg društva, i to prijavom Središnjem registru osiguranika (REGOS).

Član može promijeniti svoj odabir MOD-a u roku najviše petnaest dana od dana prvog izbora. Kada izbor MOD-a postane konačan, REGOS pokreće postupak zatvaranja osobnog računa izdavanjem naloga za doznaku obveznome mirovinskom društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom u kojemu je osobni račun koji se zatvara. 

REGOS izračunava iznos sredstava za prijenos izabranom osiguravajućem društvu na način da ukupan broj obračunskih jedinica na osobnom računu člana fonda čiji se osobni račun zatvara množi s vrijednošću obračunske jedinice na dan pokretanja postupka zatvaranja osobnog računa. Podatak o izračunatom iznosu REGOS obveznom mirovinskom društvu dostavlja prvi radni dan nakon izračuna te sredstva prosljeđuje izabranom MOD-u. 

Prijenosom sredstava s osobnog računa člana fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovine prestaje članstvo u obveznome mirovinskom fondu. 

Mirovinsko osiguravajuće društvo koje isplaćuje mirovine u okviru obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje obvezno je ponuditi sljedeće vrste mirovina:
1) doživotnu mjesečnu starosnu odnosno prijevremenu starosnu mirovinu,
2) doživotnu mjesečnu invalidsku mirovinu,
3) obiteljsku mjesečnu mirovinu.

Isplata mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja moguća je u jednom od sljedećih oblika:
1) pojedinačna mirovina,
2) zajednička mirovina – isplaćuje se korisniku mirovine ili doživotno bračnomu drugu koji nadživi korisnika,
3) pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem – isplaćuje se korisniku, s time da se u slučaju smrti korisnika prije isteka zajamčenog razdoblja isplata nastavi imenovanomu korisniku do isteka zajamčenog razdoblja, 
4) zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem – isplaćuje se korisniku odnosno doživotno bračnomu drugu koji nadživi korisnika, a u slučaju da oboje umru prije isteka zajamčenog razdoblja, imenovanomu korisniku do isteka zajamčenog razdoblja.