Osnovni podaci

 

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
Sjedište: Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Račun: IBAN HR82 2484 0081 1012 6402 6, Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb
OIB: 42795279057
Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080432744
Broj odobrenja za rad:

Izdao: Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENA) Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga (HANFA)
Datum izdanja: 14. svibnja 2002. godine 12. lipnja 2015. godine
KLASA: UP/I-034-04/01-01/72 UP/I-140-01/14-34/02
URBROJ: 383-02-01-12 326-01-660-663-15-53

Datum osnivanja: 28. ožujka 2002.
Datum upisa u sudski registar: 6. lipnja 2002.
Temeljni kapital društva u iznosu 13.020.107,51 EUR uplaćen je cijelosti.
Ukupan broj dionica: 981.000 bez nominalnog iznosa
Predmet poslovanja Društva:
  • isplata mirovina u okviru obveznoga mirovinskog osiguranja, u skladu s mirovinskim programima Društva, na temelju individualne kapitalizirane štednje člana obveznoga mirovinskog fonda,
  • isplata mirovina u okviru dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, u skladu s mirovinskim programima Društva, na temelju individualne kapitalizirane štednje člana otvorenoga dobrovoljnoga mirovinskog fonda,
  • isplata mirovina u okviru dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, u skladu s mirovinskim programima Društva, na temelju individualne kapitalizirane štednje člana zatvorenog dobrovoljnoga mirovinskog fonda,
  • isplata mirovina na temelju izravnih jednokratnih uplata osoba u Društvo,
  • pružanje usluga pokroviteljima zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova u okviru provedbe dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (informativni izračun mirovina, izrada nacrta mirovinskih programa, izrada nacrta izvješća, izrada financijskih planova i projekcija uz uporabu aktuarske računice i dr.),
  • drugi poslovi koji se obavljaju na temelju ugovora s mirovinskim društvima i drugim osobama u skladu sa Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Društvo isplaćuje mirovine članovima obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te mirovine na temelju izravnih uplata osoba.

Dokumenti poslovne politike:

Izjava o načelima ulaganja
Pravila za mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja
Pravila za mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
Informacije o načinu podnošenja pritužbi i reklamacija
Zahtjev za izmjenu podataka
Pravila postupanja s osobnim podacima
Politika sudjelovanja
Politika primjene zahtjeva o održivim ulaganjima