Tomislav Matić, predsjednik Uprave Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.

 

Tomislav Matić završio je diplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te MBA poslijediplomski studij iz Managementa na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Osim na diplomskim i poslijediplomskim studijima, svoja je znanja usavršavao na brojnim stručnim seminarima, kongresima i radionicama iz segmenta financija i menadžmenta, u Hrvatskoj i u inozemstvu. Karijeru započeo u Privrednoj banci Zagreb d.d. 1999. godine, gdje je do prelaska u RBA obnašao funkciju voditelja poslovnice u Zaprešiću. Raiffeisen banci se pridružio 2005. godine na mjestu direktora podružnice Zaprešić. Godine 2010. preuzima funkciju regionalnoga direktora za Regiju Istra sa sjedištem u Puli, a od 2011. godine obnaša funkciju direktora Regije za poslovanje sa stanovništvom. Godine 2016. prelazi u Raiffeisen stambenu štedionicu d.d. i obnaša funkciju člana Uprave, a 2018. godine postaje predsjednik Uprave. U Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., dolazi 2022. godine te u kolovozu iste godine postaje član Uprave zadužen za ulaganje i analizu, ugovaranje i prodaju te praćenje usklađenosti. Odlukom Nadzornog odbora 31.07.2023. imenovan je predsjednikom Uprave Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d. zadužen za upravljanje rizicima, prateće poslove ulaganja, aktuarske poslove te IT i opće poslove.