Prodajni zastupnici

 

Osobni bankari u svim RBA poslovnicama:

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,
Magazinska cesta 69
 
AGORA INVEST j.d.o.o., Koprivnica, Trg mladosti 16/A
Ljiljana Pavlić, direktorica
048 550 201 
098 899 470
ljiljana.pavlic@mirovinaplus.hr
 
TRIPUDIUM, obrt za usluge i savjetovanje, Zagreb, Zdenačka 37
Marin Horaček, vlasnik obrta
091 6003 841 
098 1633 449
marin.horacek@mirovinaplus.hr
 
Obrt za poslovne usluge DEAL, Pazin, 43. Istarske divizije 13
Alenka Defar, vlasnica obrta
091 5015 436
alenka.defar@optinet.hr
 
AMADEA d.o.o., Kastav, Miserkino 5
Ivana Zulehner, član Uprave
091 6003 825
ivana.zulehner@mirovinaplus.hr
 
MIA, obrt za usluge, Zagreb, Olovska 7
Tonka Zdunić, vlasnica obrta
091 6003 932
098 9327 122
tonka.zdunic@mirovinaplus.hr  
 
MIROVINA PLUS, obrt za usluge, Split, Ruđera Boškovića 13, Kaleta 2
Jadranka Blažević, vlasnica obrta
Tatjana Prnić, vlasnica obrta
098 1325 677 
091 7326 940 
021 583 933
jadranka.blazevic1@mirovinaplus.hr
tatjana.prnic@mirovinaplus.hr
 
MD - Consilium d.o.o., Rijeka, Plješivička 22/c
Mladen Manojlović, član uprave
091 5229 553
mladen.manojlovic@md-consilium.com

Stogaj d.o.o., Rijeka, Korzo 4
Marija Đeldum, član uprave
091 5912 402
marija@stogaj.hr
marija.djeldum@yahoo.com