Osnivač

 

Jedini osnivač i vlasnik 100% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d. je Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb  čiji je vlasnik Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA) osnovana je 1994. godine i prva je banka u Hrvatskoj, osnovana inozemnim kapitalom. Zbog težnje za ostvarenjem vizije cjelovite ponude Raiffeisen je tijekom razvoja hrvatskoga financijskoga tržišta nerijetko preuzimao ulogu predvodnika. Za razliku od konkurenata, izvrstan je rezultat ostvario isključivo organskim rastom.
 
Raiffeisen Bank International AG (RBI) dio je austrijske bankovne grupacije Raiffeisen (RBG), koja je prema veličini ukupne bilančne svote najveća i najsnažnija bankovna grupacija u toj zemlji. Na RBG se odnosi oko četvrtine austrijskoga bankovnog tržišta. Sa svoje 434 autonomne, lokalne Raiffeisen banke RBG posjeduje najgušću mrežu banaka u zemlji s oko 1.500 poslovnica. U Austriji zapošljava približno 29.000 ljudi.
 
Struktura RBG-a obuhvaća tri razine, koje se sastoje od autonomnih, lokalnih Raiffeisen banaka, regionalnih Raiffeisen banaka na razini pokrajina te RBI-ja. Autonomne, lokalne Raiffeisen banke privatne su zadružne institucije i vlasnice regionalnih Raiffeisen banaka u svojim pokrajinama, a te regionalne banke glavni su dioničari RBI-ja.
 
1. razina: 434 autonomne Raiffeisen banke koje posluju lokalno putem oko 1.500 poslovnica, kao i regionalne Raiffeisen banke i specijalizirana društva, čine cjelovitu i razgranatu bankovnu mrežu. Svaka autonomna Raiffeisen banka koja posluje na lokalnoj razini univerzalna je banka s ponudom bankovnih usluga, a istovremeno i vlasnica regionalne Raiffeisen banke u svojoj pokrajini. 
 
2. razina: Osam regionalnih Raiffeisen bankaka (Raiffeisen Landesbanken i Raiffeisenverband) omogućuju uravnoteženje likvidnosti i pružaju druge centralizirane usluge u području djelovanja autonomnih Raiffeisen banaka na lokalnoj razini. Premda je njihovo poslovanje u organizacijskoj strukturi RGB-a jasno utvrđeno, nije ograničeno samo na određena zemljopisna područja. Regionalne Raiffeisen banke također su neovisne univerzalne banke i glavni dioničari RBI-ja.

3. razina: RBI, kao središnja institucija regionalnih Raiffeisen banaka i pridruženih kreditnih institucija, u toj funkciji i sa zadaćom pružanja središnjih usluga čini treću razinu.
 
Raiffeisen Bank International AG (RBI) svojim matičnim tržištem smatra ne samo Austriju, u kojoj je vodeća institucija korporativnog i investicijskoga bankarstva, nego i Srednju i Istočnu Europu (SIE). Njegove banke kćeri pokrivaju 14 tržišta te regije. Osim toga, Grupa obuhvaća i brojne pružatelje drugih financijskih usluga, primjerice u područjima leasinga, upravljanja imovinom, kao i spajanja i pripajanja društava.
 
Ukupno gledajući, za 17 milijuna klijenata skrbi oko 50.000 djelatnika putem približno 2.500 poslovnica (pro forma pokazatelji za objedinjenu banku na dan 31. prosinca 2016.), od kojih se većina nalazi na području SIE-a. Dionice RBI-ja uvrštene su na Bečkoj burzi od 2005. godine.
 
S ukupnom bilančnom svotom (nakon spajanja) u iznosu 135 milijarda eura (na dan 31. prosinca 2016.) RBI je među vodećim austrijskim poslovnim i investicijskim bankama.
 
U ožujku 2017. dovršeno je spajanje društava RZB i RBI. Objedinjena institucija posluje pod nazivom Raiffeisen Bank International AG, kao prethodno RBI, a dionice RBI-a i dalje će biti uvrštene na Bečkoj burzi. RBI je preuzeo sva prava, obveze i dužnosti društva prenositelja, RZB-a.

Među najvećim bankovnim grupacijama u regiji SIE-a
RBI je u regiji SIE-a poslovao i prije nego što je ondje započeo proces političke tranzicije, prije pada „željezne zavjese“: svoju prvu banku kćer u Mađarskoj osnovao je još davne 1986. Stoga se banka ponosi s već 30 godina iskustva u bankovnom poslovanju u toj regiji. 

Niše na međunarodnim tržištima
Za podršku svojim poslovnim aktivnostima RBI djeluje i putem predstavništava te poslovnica za pružanje usluga na odabranim lokacijama Azije i Zapadne Europe.