Uvjeti korištenja

 

UVJETI KORIŠTENJA MATERIJALA S INTERNET STRANICE RAIFFEISEN MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA D.D.

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga te materijala s Internet stranice Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d. (u daljem tekstu: Raiffeisen MOD) pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici materijala. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bismo izbjegli eventualne nesporazume i neželjene posljedice u svezi istih.

Svako korištenje Internet stranice www.rmod.hr podložno je niže navedenim uvjetima.

Svi sadržaji objavljeni na Internet stranici www.rmod.hr vlasništvo su Raiffeisen MOD i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe te se ne smiju kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog pristanka Raiffeisen MOD.

Raiffeisen MOD će uložiti razumne napore da održe www.rmod.hr Internet stranicu potpuno funkcionalnom i da sve objavljene informacije budu točne i potpune, ali nisu odgovorna za povremeno nefunkcioniranje ove Internet stranice, eventualnu netočnost informacija, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa istima.

Internet stranici www.rmod.hr se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju Raiffeisen MOD direktno ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira.

Raiffeisen MOD zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na Internet stranici www.rmod.hr u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Navedeni uvjeti odnose se na nekoliko segmenata:

Sigurnost podataka
Radi sigurnosti podataka na ovoj Internet stranici, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver programe koji prate posjete na mrežu te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Tajnost podataka
Naglašavamo da prilikom posjete ovoj Internet stranici, Vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati Vaše podatke koje smo primili.

Autorska prava
Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Raiffeisen MOD-u, ili je ustupljeno Raiffeisen MOD-U, a u vlasništvu je trećih osoba. Raiffeisen MOD također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu Raiffeisen MOD-a ili u vlasništvu trećih osoba, a Raiffeisen MOD je nositelj licence. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Svaka povreda istih prava, zlonamjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uvjeta korištenja materijala s Internet stranice te će Raiffeisen MOD materijalno i kazneno goniti takvog počinitelja.

Jamstva i uskraćivanje prava
Materijal na ovoj Internet stranici je na raspolaganju bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih.
Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove Internet stranice na svoju vlastitu odgovornost. Raiffeisen MOD ne jamči da će ova Internet stranica uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati greške ili viruse, ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.

Raiffeisen MOD ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove Internet stranici, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

Nadalje, Raiffeisen MOD ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, postupaka ovdje prikazanih, te ne jamči da korištenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemirivati privatna prava.

Raiffeisen MOD ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njihovoj Internet stranici i te materijale treba uzeti "takvima kakvi jesu", te se Raiffeisen MOD ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizaći iz drugačijeg tumačenja materijala na Internet stranici. Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ovu Internet stranicu, izrijekom prihvaćaju izvršiti naknadu Raiffeisen MOD-u  za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s Internet stranice od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Točnost podataka
Svi podaci sadržani na našoj Internet stranici ne moraju biti u cijelosti potpuni niti ispravni. Raiffeisen MOD ne jamči potpunu točnost niti cjelovitost objavljenih podataka. U rijetkom slučaju pogreške Raiffeisen MOD će istu nastojati ispraviti u svom ažuriranju sadržaja Internet stranice. Točnost podataka objavljenih na Internet stranici najviše ovisi o načinu iznošenja tih podataka u javno dostupnim izvorima. Raiffeisen MOD je na temelju vlastitih istraživanja i prikupljenih podataka upotpunilo ili promijenilo primjetno netočne podatke.

Statistika poslužitelja
Naš poslužitelj globalne mreže koristi statističke softver programe za upravljanje mrežom, koji se koriste za upravljanje ovim stranicama. Ti programi su standardno obilježje svih Internet poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi nam omogućuju utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, kakav preglednik je potrebno uvesti, učinkovitost strukture naše lokacije, te posjećenost naše Internet stranice.

Odašiljanje poruka elektronskom poštom
Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva. Možda ćemo Vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima koji mogu bolje odgovoriti na Vaša pitanja.

Linkovi
Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da Vas sva preusmjeravanja s naše Internet stranice upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na Internetu se brzo mijenjaju, i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake Internet stranice na koju Vas usmjerimo. Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi naše politike za zaštitu osobnih podataka, ili u vezi Vaših iskustava s ovom Internet stranicom, molimo da nam se javite na e-mail mirovina@rmod.hr.

Objavljeni materijali i prezentacije
Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze, projekcije te izračuni pripadajućih mirovina koji se iznose, zasnivaju se na zakonskim i ostalim javnim informacijama što potječu iz izvora u čiju se potpunost i točnost Raiffeisen MOD pouzdaje, ali za koje ne jamči. Utoliko su informacije, mišljenja, zaključci, prognoze, projekcije te  izračuni korisničkih mirovina  mirovina izneseni na Internet stranici www.rmod.hr podložni promjenama koje ovise o zakonskim izmjenama, promjenama budućih parametara izračuna mirovina, promjena tablica vjerojatnog trajanja života i promjena parametara i formula koje će koristiti Raiffeisen MOD za izračun mirovina, promjenama izvora informacija, kao i o bilo kojim promjenama koje nastupe od trenutka pisanja teksta do njegova čitanja.

Dokumenti ili njegovi dijelovi ne mogu se kopirati ili na bilo koji drugi način reproducirati bez navođenja izvora.