Nadzorni odbor

 • Georg Feldscher, predsjednik Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
  • Georg Feldscher magistrirao je 1990. godine na Sveučilištu Ekonomskog fakulteta u Beču te stekao titulu Magistara društvenih i gospodarskih znanosti.
   Pridružio se Raiffeisen Zentralbank AG 1997. godine te ima veliko iskustvo u sektoru financijskih usluga.  Od 2010. godine obnašao je dužnost voditelja Odjela za planiranje i financiranje grupa u Raiffeisenbank International AG, te je bio odgovoran za računovodstvo, kontroling i planiranje kapitala za RBI Grupu.
   Od studenog 2020.  imenovan članom Uprave Raiffeisenbank Austria d.d. te  preuzima odgovornosti za područje rizika i financijskog direktora.

    

 • Tanja Ožbolt Sterle, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
  • Tanja Ožbolt Sterle stekla je zvanje magistre ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Karijeru u bankarskom sektoru započinje 1998. godine, a od 2008. godine zaposlena je u Raiffeisenbank Austria d.d. U RBA radi kao voditelj odjela tržišnih rizika i kao Voditelj odjela upravljanja tržišnim i likvidnosnim rizicima. Od svibnja 2016. godine obnaša funkciju Direktora kontrole rizika u RBA. Kao Direktor kontrole rizika sagledava i mjeri izloženost RBA ukupnom riziku s perspektive regulatornog i ekonomskog kapitala te provodi stres test scenarije s ciljem identifikacije efekata na kapital. Prati potencijalnu izloženost RBA tržišnim, likvidnim i kamatnim rizicima te inicira aktivnosti za njihovo sprječavanje i/ili minimiziranje. U travnju 2020. godine imenovana je za članicu Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d., gdje obnaša funkciju zamjenice predsjednika.

 • Zoran Košćak, član Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
  • Zoran Košćak magistrirao je 1996. godine, na Sveučilištu Ekonomskog fakulteta u Beču, smjer društveno-ekonomske znanosti.
   Karijeru započinje u Raiffeisen Zentralbank AG gdje je zaposlen od 1996. godine, a u Raiffeisenbank Austria d.d. prelazi 1999. godine, gdje je radio u Sektoru investicijskog bankarstva. Nakon toga odlazi u Raiffeisen vrijednosnice, gdje je kao član Uprave bio zadužen za poslove tržišta kapitala. Iz Raiffeisen vrijednosnica odlazi u RBA na mjesto Zamjenika izvršnog direktora Sektora riznice i investicijskog bankarstva, te je 2003. imenovan Izvršnim direktorom Sektora riznice i investicijskog bankarstva. Od 2005. godine je član Uprave Raiffeisenbank Austria d.d. Član Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d., postaje 2019. godine te je neko vrijeme obnašao i funkciju predsjednika Nadzornog odbora.