Uprava

  • Željko Bedenic, predsjednik Uprave Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
    • Željko Bedenic započeo je karijeru u Raiffeisenbank Austria d.d. 1999. godine. Potom iskustvo stječe u PBZ-u kao voditelj trgovanja te u Zagrebačkoj banci kao Direktor trgovanja i prodaje. 2007. odlazi u Srbiju, gdje vodi brokersko-dilersko društvo Intercapital Securities a.d.
      Godine 2009. vraća se u RBA na mjesto zamjenika izvršnog direktora Sektora riznice i investicijskog bankarstva, a 2015. prelazi u Upravu Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva. Tijekom radnog vijeka sudjeluje u uvođenju novih financijskih proizvoda na domaćem tržištu te njihovoj uspješnoj primjeni u korporativnim financijama. Specijalnost su mu različite investicijske strategije, kao i sama zaštita od potencijalnih tržišnih rizika.

  • Biserka Žalac, članica Uprave Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
    • Biserka Žalac započela je karijeru u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, gdje je stekla znanje o pravima iz mirovinskog osiguranja i sustavu mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti. Od 1999. godine pridružuje se timu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb na projektu osnivanja mirovinskih fondova. Od 2001. godine radila je kao članica Uprave Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim fondom d.o.o., a od 2002. godine je u Upravi Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d. Tijekom svog radnog vijeka bavila se svim razinama prava iz mirovinskog osiguranja i pokretanjem poslovanja obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, kao i mirovinskog osiguravajućeg društva.