Uprava

  • Željko Bedenic, predsjednik Uprave Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
    • Željko Bedenic započeo je karijeru u Raiffeisenbank Austria d.d. 1999. godine. Potom iskustvo stječe u PBZ-u kao voditelj trgovanja te u Zagrebačkoj banci kao Direktor trgovanja i prodaje. 2007. odlazi u Srbiju, gdje vodi brokersko-dilersko društvo Intercapital Securities a.d.
      Godine 2009. vraća se u RBA na mjesto zamjenika izvršnog direktora Sektora riznice i investicijskog bankarstva, a 2015. prelazi u Upravu Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva. Tijekom radnog vijeka sudjeluje u uvođenju novih financijskih proizvoda na domaćem tržištu te njihovoj uspješnoj primjeni u korporativnim financijama. Specijalnost su mu različite investicijske strategije, kao i sama zaštita od potencijalnih tržišnih rizika.

  • Tomislav Matić, član Uprave Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
    • Tomislav Matić završio je diplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te MBA poslijediplomski studij iz Managementa na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Osim na diplomskim i poslijediplomskim studijima, svoja je znanja usavršavao na brojnim stručnim seminarima, kongresima i radionicama iz segmenta financija i menadžmenta, u Hrvatskoj i u inozemstvu. Karijeru započeo u Privrednoj banci Zagreb d.d. 1999. godine, gdje je do prelaska u RBA obnašao funkciju voditelja poslovnice u Zaprešiću. Raiffeisen banci se pridružio 2005. godine na mjestu direktora podružnice Zaprešić. Godine 2010. preuzima funkciju regionalnoga direktora za Regiju Istra sa sjedištem u Puli, a od 2011. godine obnaša funkciju direktora Regije za poslovanje sa stanovništvom. Godine 2016. prelazi u Raiffeisen stambenu štedionicu d.d. i obnaša funkciju člana Uprave, a 2018. godine postaje predsjednik Uprave. U Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., dolazi 2022. godine te u kolovozu iste godine postaje član Uprave zadužen za ulaganje i analizu, ugovaranje i prodaju te praćenje usklađenosti.