Uprava

  • Tomislav Matić, predsjednik Uprave Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
    • Tomislav Matić završio je diplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te MBA poslijediplomski studij iz Managementa na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Osim na diplomskim i poslijediplomskim studijima, svoja je znanja usavršavao na brojnim stručnim seminarima, kongresima i radionicama iz segmenta financija i menadžmenta, u Hrvatskoj i u inozemstvu. Karijeru započeo u Privrednoj banci Zagreb d.d. 1999. godine, gdje je do prelaska u RBA obnašao funkciju voditelja poslovnice u Zaprešiću. Raiffeisen banci se pridružio 2005. godine na mjestu direktora podružnice Zaprešić. Godine 2010. preuzima funkciju regionalnoga direktora za Regiju Istra sa sjedištem u Puli, a od 2011. godine obnaša funkciju direktora Regije za poslovanje sa stanovništvom. Godine 2016. prelazi u Raiffeisen stambenu štedionicu d.d. i obnaša funkciju člana Uprave, a 2018. godine postaje predsjednik Uprave. U Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., dolazi 2022. godine te u kolovozu iste godine postaje član Uprave zadužen za ulaganje i analizu, ugovaranje i prodaju te praćenje usklađenosti. Odlukom Nadzornog odbora 31.07.2023. imenovan je predsjednikom Uprave Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d. zadužen za upravljanje rizicima, prateće poslove ulaganja, aktuarske poslove te IT i opće poslove.

  • Ivan Grbac, član Uprave Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
    • Ivan Grbac završio je diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci na smjeru Financije i bankarstvo 2008. godine. Po završetku studija započinje karijeru kao Analitičar za FX tržište. Već krajem 2009. godine prelazi u Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, prvo na poziciju Dealera, a 2014. godine na poziciju Portfolio managera sa fokusom na inozemna tržišta vlasničkih vrijednosnih papira. Paralelno od 2012. godine sudjeluje kao gostujući predavač na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Ekonomija energetskog sektora – MBA, na temama međunarodnih tržišta energenata i financijskih izvedenica. 2017. godine postaje Direktor upravljanja imovinom i analiza u Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Sredinom 2022. godine i sam završava Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija energetskog sektora - MBA na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, na temama globalnog tržišta sirove nafte i njegovih sudionika. Sredinom 2023. godine pridružuje se timu Raiffeisen mirovinskog oiguravajućeg društva na poziciji člana Uprave zaduženog za ulaganja i analizu, ugovaranje i prodaju te praćenje usklađenosti. Osim formalnog obrazovanja posjeduje ACI dealing certifikat te položen ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava (HANFA), također je završio CFA program čime je stekao titulu CFA Charterholder.