Izjava o neuzimanju u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

 

Uredba (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredba) ima za cilj povećanje transparentnosti u odnosima između krajnjih ulagatelja i sudionika na financijskom tržištu, ali i preusmjeravanja kapitala u održive projekte. Navedeno se temelji na objavama vezanima za uključivanje rizika održivosti u investicijski proces, te mjerenju štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti.
 
INVESTICIJSKI PROCES
Prilikom određivanja strategije ulaganja i donošenja investicijskih odluka Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. (dalje: Društvo) u investicijskom procesu ne uzima u obzir okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike u smislu članka 6 SFDR Uredbe. Uzimajući u obzir strategiju ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve te zakonom dozvoljenih ulaganja i ograničenja ulaganja imovine, Društvo smatra da je rizik održivosti već sadržan u cijeni financijskih instrumenata, odnosno u tržišnom i kreditnom riziku te će istim nastaviti upravljati isključivo kroz tehnike primjenjive za tržišne i kreditne rizike.
 
RIZICI ODRŽIVOSTI NA RAZINI IZDAVATELJA
Društvo ne procjenjuje i ne prati rizike održivosti na razini izdavatelja jer se imovina za pokriće tehničkih pričuva većinom ulaže u dužničke vrijednosne papire članica EU kako je prethodno pojašnjeno. Društvo smatra da, obzirom na strukturu ulaganja, procjenu rizika održivosti nije potrebno kvantificirati, jer je rizik održivosti već sadržan u cijeni dužničkih vrijednosnih papira izdavatelja članica EU, odnosno u tržišnom i kreditnom riziku te će istim nastaviti upravljati isključivo kroz tehnike primjenjive za tržišne i kreditne rizike
 
Imovina Društva za pokriće tehničkih pričuva najvećim dijelom je uložena u dužničke vrijednosne papire članica EU te je usklađena, temeljem Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, sa zakonskim limitima ulaganja i ograničenjima ulaganja imovine.
 
Odluku o početku uzimanja u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti sukladno članku 4.1.a SFDR Uredbe, prilikom određivanja strategija i donošenja investicijskih odluka Društvo neće razmatrati do daljnjega.
Društvo će razmotriti svoju odluku o uzimanju u obzir glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganju na čimbenike održivosti nakon transponiranja Direktive EU 2022/2464 EU parlamenta i Vijeća od 14.12.2022 (tzv. CSRD Direktiva o korporativnom izvješćivanju) u hrvatsko zakonodavstvo, a čiji obveznik bi Društvo, sukladno veličini i broju zaposlenih trebalo postati 2026. godine.