Ivan Grbac, član Uprave Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.

 

Ivan Grbac završio je diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci na smjeru Financije i bankarstvo 2008. godine. Po završetku studija započinje karijeru kao Analitičar za FX tržište. Već krajem 2009. godine prelazi u Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, prvo na poziciju Dealera, a 2014. godine na poziciju Portfolio managera sa fokusom na inozemna tržišta vlasničkih vrijednosnih papira. Paralelno od 2012. godine sudjeluje kao gostujući predavač na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Ekonomija energetskog sektora – MBA, na temama međunarodnih tržišta energenata i financijskih izvedenica. 2017. godine postaje Direktor upravljanja imovinom i analiza u Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Sredinom 2022. godine i sam završava Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija energetskog sektora - MBA na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, na temama globalnog tržišta sirove nafte i njegovih sudionika. Sredinom 2023. godine pridružuje se timu Raiffeisen mirovinskog oiguravajućeg društva na poziciji člana Uprave zaduženog za ulaganja i analizu, ugovaranje i prodaju te praćenje usklađenosti. Osim formalnog obrazovanja posjeduje ACI dealing certifikat te položen ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava (HANFA), također je završio CFA program čime je stekao titulu CFA Charterholder.