Uvećana u zajamčenom razdoblju - M6

 

Pojedinačna doživotna mirovina s 50% višim iznosom mirovine u zajamčenom razdoblju iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja


Pojedinačna doživotna mirovina s 50% višim iznosom mirovine u zajamčenom razdoblju korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

U zajamčenom razdoblju korisniku ili imenovanomu korisniku u slučaju smrti korisnika mirovine isplaćuje se 50% viši iznos mirovine.
Početni iznos ovisi o iznosu jednokratne uplate, postotku jednokratne isplate, trajanju zajamčenog razdoblja te o dobi korisnika mirovine.

Informativni izračun mirovine