Usklađuje li se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja?

 

Mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja usklađuju se prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena, najmanje dva puta godišnje. Indeks potrošačkih cijena utvrđuje se prema podacima Državnog zavoda za statistiku.