Usklađuje li se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja?

 

Mirovina iz 2.stupa usklađuje se prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena najmanje dva puta godišnje za prethodno polugodište. Indeks potrošačkih cijena utvrđuje se prema podacima Državnog zavoda za statistiku.
Indeks potrošačkih cijena određuje se usporedbom promjene indeksa potrošačkih cijena za razdoblje:
01.01.-30.06. tekuće godine u odnosu na razdoblje 01.07.-31.12. prethodne godine
01.07.-31.12. tekuće godine u odnosu na razdoblje 01.01.-30.06. tekuće godine. 

Korisnik mirovine ima pravo na usklađivanje visine mirovine prema ugovoru o mirovini koji je bio aktivan (na snazi) u prethodnom polugodištu (npr. za usklađivanje koje se provodi za prvo polugodište tekuće godine, to su svi oni ugovori kojima je datum početka isplate po ugovoru do 30.06. tekuće godine pod uvjetom da ugovor do tog istog datuma nije prestao biti na snazi (nije istekao) i to na način da:
01.04. isplaćuje se usklađena mirovina za 04.mjesec uz isplatu zaostataka usklađenja mirovine za 1., 2. i 3. mjesec. Mirovina se usklađuje za promjenu indeksa potrošačkih cijena u razdoblju 01.07.-31.12. prethodne godine,
01.10. isplaćuje se usklađena mirovina za 10.mjesec uz isplatu zaostataka usklađenja mirovine za 7., 8. i 9. mjesec. Mirovina se usklađuje za promjenu indeksa potrošačkih cijena u razdoblju 01.01.-30.06. tekuće godine. 
 

Primjer: Usklađenje mirovine za prvo polugodište 2023
       
Indeks potrošačkih cijena (CPI) za 1.1.-30.6.2023: 3.10%
Datum usklađenja mirovina 01.10.2023.
       
Ugovor 1
Ugovor u isplati od Iznos mirovine prije usklađenja Iznos mirovine nakon usklađenja Iznos zaostataka
01.01.2020 100 103.1 9.3
Korisnik 1.10. primi uvećanu mirovinu za 10. mjesec u iznosu 103.1 te zaostatke za 7., 8. i 9. mjesec u iznosu 9.3
       
Ugovor 2
Ugovor u isplati od Iznos mirovine prije usklađenja Iznos mirovine nakon usklađenja Iznos zaostataka
01.06.2023 100 103.1 9.3
Korisnik 1.10. primi uvećanu mirovinu za 10. mjesec u iznosu 103.1 te zaostatke za 7., 8. i 9. mjesec u iznosu 9.3
       
Ugovor 3
Ugovor u isplati od Iznos mirovine prije usklađenja Iznos mirovine nakon usklađenja Iznos zaostataka
01.08.2023 100 100 0
Korisnik je krenuo u isplatu nakon završetka razdoblja na koje se usklađenje odnosi tj. nakon 30.6.2023 te on neće dobiti uvećanje mirovine za promatrani period.
Prvo uvećanje mirovine će dobiti 1.4.2024. za period 1.7.-31.12.2023. kada će dobiti i zaostatke za 1., 2. i 3. mjesec 2024. godine