Zajednička sa zajamčenim razdobljem - M5

 

Zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja


Zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine i njegovu bračnom drugu omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju smrti oba bračna druga unutar zajamčenog razdoblja, mirovina nastaviti isplaćivati odabranom imenovanomu korisniku ili zakonskom nasljedniku do kraja zajamčenog razdoblja.

Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, postotku jednokratne isplate, trajanju zajamčenog razdoblja, postotku mirovine koji se isplaćuje imenovanomu korisniku mirovine te o dobi korisnika mirovine i njegovoga bračnog druga.

Informativni izračun mirovine