Osnovne značajke

 

Osiguranje socijalne sigurnosti u starosti na razini države organizira se prvenstveno putem mirovinskoga sustava, kojim država osobama koje su u propisanom razdoblju uplaćivale doprinos za mirovinsko osiguranje na stanovit način jamči odgovarajući stupanj socijalne sigurnosti kada izađu iz svijeta rada. U Republici Hrvatskoj na snazi je više zakonskih propisa kojima se uređuje mirovinski sustav. Od početka 2002. godine sustav je mješovit, javno-privatan i ustrojen na tri razine, od kojih su dvije obvezne, a treća je dobrovoljna. Samo je prva razina sustava (tzv. I. stup) organizirana po načelu određenih davanja, odnosno po načelu generacijske solidarnosti te ga provodi javna ustanova, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Druga i treća razina sustava (tzv. II. i III. stup) organizirani su po načelu utvrđenih doprinosa. Riječ je o kapitaliziranome sustavu, s time da je II. stup obvezan i naslanja se na sustav generacijske solidarnosti u smislu stjecanja uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu, ali ga provode pravne osobe (mirovinska društva, koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima u fazi akumulacije, a mirovinska osiguravajuća društva u fazi isplate mirovina). Treći je stup dobrovoljno mirovinsko osiguranje, koje također u potpunosti provode pravne osobe (isto kao i kod II. stupa).

Stope doprinosa za mirovinsko osiguranje utvrđene su Zakonom o doprinosima. Za osiguranike I. stupa (mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti) stopa doprinosa iznosi 20,00%, dok su za osiguranike II. stupa stope podijeljene na stopu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u visini 5,00% i na stopu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti od 15,00% iznosa plaće i drugih osnovica za plaćanje doprinosa.