Obiteljska mirovina

 

RMOD nudi sljedeće obiteljske mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja:

Pojedinačna doživotna obiteljska mirovina (MO1)
Pojedinačna doživotna obiteljska mirovina korisniku omogućuje doživotno primanje mirovine.
Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate i o dobi korisnika mirovine.

Mirovina za članove obitelji (MO2)
Mirovina za članove obitelji isplaćuje se doživotno korisniku mirovine, a korisniku mirovine - djetetu do navršene 26. godine života.
Iznos mirovine dijeli se na sve korisnike u jednakom iznosu, osim ako drugačije nije određeno rješenjem HZMO.
Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate te o dobi korisnika mirovine.  

Pojedinačna doživotna obiteljska mirovina sa zajamčenim razdobljem (MO3)
Pojedinačna doživotna obiteljska mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 20 godina.
Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju smrti korisnika mirovine unutar zajamčenog razdoblja, mirovina nastaviti isplaćivati imenovanomu korisniku ili zakonskom nasljedniku do kraja zajamčenog razdoblja.
Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja te o dobi korisnika mirovine.

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na broj 01/5581-720 ili mailom na mirovina@rmod.hr.

Predugovorne informacije korisniku mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja