Koja je razlika isplate dobrovoljnih mirovina putem MOD-a i drugih isplatitelja?

 

Ugovor o mirovini iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja možete prema vlastitom odabiru, bez obzira na iznos sredstava na osobnom računu u fondu, sklopiti s:

  • mirovinskim osiguravajućim društvom, 
  • društvom za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
  • društvom za životno osiguranje koje ima odobrenje za rad HANFA-e. 


Isplata mirovine iz društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom ograničena je do iznosa od najviše 100.000,00 HRK / 13.272,28 EUR, dok kod MOD-a takvo ograničenje ne postoji. Nadalje, mirovina koju isplaćuje društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima je varijabilna jer ovisi o vrijednosti obračunske jedinice fonda dok je kod MOD-a iznos mirovine fiksan uz mogućnost pripisa viška. Mirovina u MOD-u je ugovorena u valuti EUR te isplata može varirati ovisno o vrijednosti srednjeg tečaja HNB-a na dan isplate.