Koja je razlika isplate dobrovoljnih mirovina putem MOD-a i drugih isplatitelja?

 

Ugovor o mirovini iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja možete prema vlastitom odabiru, bez obzira na iznos sredstava na osobnom računu u fondu, sklopiti s:

  • mirovinskim osiguravajućim društvom,
  • društvom za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
  • društvom za životno osiguranje koje ima odobrenje za rad HANFA-e.
Isplata mirovine iz društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom ograničena je do iznosa od 13.272,28 eur odnosno iznimno  do 17.253,96 eur ako u trenutku ostvarivanja prava na mirovinu vrijednost imovine člana dobrovoljnog mirovinskog fonda iznosi do 17.253,96 eur. Kod mirovinskog osiugravajućeg društva takvo ograničenje ne postoji. Mirovina koju isplaćuje društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima je varijabilna jer ovisi o vrijednosti obračunske jedinice fonda. Mirovinsko osiguravajuće društvo isplaćuje fiksni iznos mirovine i isplata je zajamčena.