Starosna mirovina

RMOD nudi sljedeće starosne odnosno prijevremene starosne mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja: pojedinačna doživotna mirovina, zajednička doživotna mirovina, pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem, zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem.

 • Pojedinačna mirovina
  • Pojedinačna doživotna mirovina (MS1) - Pojedinačna doživotna starosna ili prijevremena starosna mirovina

   Pojedinačna doživotna mirovina korisniku omogućuje doživotno primanje mirovine. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate i o dobi korisnika mirovine.

   Pojedinačna doživotna mirovna (MS1 Garant) - Pojedinačna doživotna starosna ili prijevremena starosna mirovna sa zajamčenom isplatom kapitaliziranih sredstava

   Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenom isplatom kapitaliziranih sredstava korisniku omogućuje doživotno primanje mirovine. U slučaju smrti korisnika mirovine prije nego mu se isplati cjelokupni izos doznake, preostali dio kapitaliziranih sredstava isplatit će se zakonskim nasljednicima sukladno odredbama zakona kojim je uređeno nasljeđivanje.
   Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate i o dobi korisnika mirovine.

   Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem (MS3) - Pojedinačna doživotna starosna ili prijevremena starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem

   Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 20 godina.
   Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju smrti korisnika mirovine unutar zajamčenog razdoblja, mirovina nastaviti isplaćivati odabranom imenovanomu korisniku ili zakonskom nasljedniku do kraja zajamčenog razdoblja.
   Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja te o dobi korisnika mirovine.

    

    

 • Zajednička mirovina
  • Zajednička doživotna mirovina (MS2) - Zajednička doživotna starosna ili prijevremena starosna mirovina

   Zajednička doživotna mirovina isplaćuje se doživotno korisniku mirovine, a ako bračni drug nadživi korisnika, isplata se nastavlja u 100%-tnom iznosu do njegove smrti. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate te o dobi korisnika mirovine i njegova bračnog druga. Zajedničke mirovine mogu se ugovoriti samo ako i bračni drug korisnika mirovine ima navršenih 50 godina.


   Zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem (MS4) - Zajednička doživotna starosna ili prijevremena starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem

   Zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine i njegovu bračnom drugu omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 20 godina.
   Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju smrti oba bračnog druga unutar zajamčenog razdoblja, mirovina nastaviti isplaćivati odabranom imenovanomu korisniku ili zakonskom nasljedniku do kraja zajamčenog razdoblja.
   Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja te o dobi korisnika mirovine i njegova bračnog druga. Zajedničke mirovine mogu se ugovoriti samo ako i bračni drug korisnika mirovine ima navršenih 50 godina.

   Informativni izračun mirovine

   Upute za podnošenje Zahtjeva za mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja

   Predugovorne informacije korisniku mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja

 • Upute za podnošenje online zahtjeva
  • Nakon što ste predali R-POD obrazac i dobili rješenje o priznanju prava na osnovnu starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu možete ispuniti online zahtjev te nam isti dostaviti zajedno s pripadajućim dokumentacijom

   Radi Vaše informiranosti proučite Predugovorne informacije korisniku mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja.
    
   Ugovoriti možete samo onu vrstu mirovine koja Vam je priznata rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te se tako ugovorena mirovina isplaćuje doživotno kao i mirovina iz 1. stupa. Oblik mirovine odabirete Vi!

   Pozivamo Vas da odaberete oblik mirovine koji Vam najviše odgovara.
   MS1 - Pojedinačna doživotna mirovina
   MS1 Garant - Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenom isplatom kapitaliziranih sredstava
   MS2 - Zajednička doživotna mirovina
   MS3 - Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem
   MS4 - Zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem


   Svaki od odabranih oblika mirovine nudi drugačiji iznos mirovine. Iznos mirovine prema odabranom obliku možete izračunati putem Informativnog izračuna mirovine.


   Ako odaberete zajedničku mirovinu, potrebno je ispuniti osobne podatke koji se traže za Vašeg bračnog druga. Ako je Vaš bračni drug stariji od 50 godina, te nezaposlen i ne ostvaruje druge redovite prihode, zakonski ste dužni odabrati zajedničku mirovinu.

   U iznos doznake upisujete iznos Vaših sredstava u obveznom mirovinskom fondu.

   Ako odaberete mirovinu sa zajamčenim razdobljem (MS3 ili MS4), potrebno je ispuniti trajanje zajamčenog razdoblja (5-20 godina) i osobne podatke o imenovanim korisnicima. U slučaju da u trenutku sklapanja ugovora imate maloljetnu djecu, dužni ste ih odrediti za imenovane korisnike do njihove 18. godine života.
    
   Ako odaberete MS1 ili MS3, potrebno je ispuniti Suglasnost za isplatu pojedinačne mirovine (ovisno o dobi Vašeg bračnog druga).

   Uz online zahtjev potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

   • Ispunjenu i potpisanu Suglasnost (samo ako ste odabrali pojedinačnu mirovinu);
   • Presliku osobne iskaznice
   • Račun na koji će se isplaćivati mirovina (npr. potvrda banke o Vašem IBAN-u, preslika ugovora o tekućem računu ili preslika kartice tekućeg računa bez prikaza kontrolnog broja),
   • Presliku vjenčanog lista (novijeg datuma) i presliku osobne iskaznice za bračnog druga (ako ste odabrali zajedničku mirovinu).

   Nakon što zaprimimo Vaš zahtjev za sklapanje ugovora i ostalu potrebnu dokumentaciju, te nakon što REGOS prenese Vaša sredstva u RMOD d.d., poslati ćemo Vam primjerak ugovora na potpisivanje.
    
   Mirovina se počinje isplaćivati tek nakon što mirovinsko osiguravajuće društvo zaprimi originalne potpisane ugovore o mirovini.

   Kako bi ste se pobliže upoznali s mirovinama koje isplaćuje RMOD d.d., pozivamo Vas da pogledate i Pravila za mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja.

   Ako Vam je u 1. stupu priznato pravo na osnovnu obiteljsku mirovinu ili osnovnu invalidsku mirovinu pozivamo Vas da nas kontaktirate radi informativnog izračuna mirovine i dostave odgovarajuće dokumentacije.

   Za sva Vaša pitanja slobodno nam se obratite na telefone: 01/5581-772 ili 01/5581-720, putem mail adrese ili osobno na adresi RMOD d.d., Magazinska cesta 69/2 u Zagrebu