Koji su uvjeti i procedura ako želim primati mirovinu iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (3. stup i izravne jednokratne uplate osoba)?

 

Nakon navršene 50 godine života član dobrovoljnog mirovinskog fonda može ostvariti pravo na mirovinu sklapanjem ugovora o mirovini s Raiffeisen mirovinskim osiguravajućim društvom d.d. Za ugovore o članstvu sklopljene nakon 01.01.2019., uvjet za ostvarivanje prava na privremenu mirovinu je 55 godina života, a za doživotnu mirovinu 60 godina života.

Po ostvarenju dobnih uvjeta član dobrovoljnog mirovinskog fonda podnosi zahtjev za izlazak iz dobrovoljnog mirovinskog fonda i zahtjev za sklapanje ugovora o mirovini s mirovinskim osiguravajućim društvom. Iznos na računu člana dobrovoljnog mirovinskog fonda prenijet će se u Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. koje će članu isplaćivati mirovinu.

Sve osobe mogu izravno uplatiti novčanu doznaku za mirovine iz ponude dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.