Invalidska mirovina

RMOD nudi sljedeće invalidske mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja: pojedinačna doživotna invalidska mirovina, zajednička doživotna invalidska mirovina, pojedinačna doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem i zajednička doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem.

 • Pojedinačna mirovina
  • Pojedinačna doživotna invalidska mirovina (MI1)

   Pojedinačna doživotna invalidska mirovina korisniku omogućuje doživotno primanje mirovine. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate i o dobi korisnika mirovine.

   Pojedinačna doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem (MI3)

   Pojedinačna doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.
   Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju smrti korisnika mirovine unutar zajamčenog razdoblja, mirovina nastaviti isplaćivati odabranom imenovanomu korisniku ili zakonskom nasljedniku do kraja zajamčenog razdoblja.
   Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja te o dobi korisnika mirovine.


   Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na broj 01/5581-720 ili mailom na: mirovina@rmod.hr

   Predugovorne informacije korisniku mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja

    

 • Zajednička mirovina
  • Zajednička doživotna invalidska mirovina (MI2)

   Zajednička doživotna invalidska mirovina isplaćuje se doživotno korisniku mirovine, a ako bračni drug nadživi korisnika, isplata se nastavlja u 100%-tnom iznosu do njegove smrti. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate te o dobi korisnika mirovine i njegova bračnog druga. Zajedničke mirovine mogu se ugovoriti samo ako i bračni drug korisnika mirovine ima navršenih 50 godina.

   Zajednička doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem (MI4)

   Zajednička doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine i njegovu bračnom drugu omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.
   Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju smrti oba bračna druga unutar zajamčenog razdoblja, mirovina nastaviti isplaćivati imenovanomu korisniku ili zakonskom nasljedniku do kraja zajamčenog razdoblja.
   Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja te o dobi korisnika mirovine i njegova bračnog druga. Zajedničke mirovine mogu se ugovoriti samo ako i bračni drug korisnika mirovine ima navršenih 50 godina.

   Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na broj 01/5581-720 ili mailom na mirovina@rmod.hr

   Predugovorne informacije korisniku mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja