Izravne uplate

 

Mirovine na temelju izravnih jednokratnih uplata osoba u Društvo mogu se isplaćivati najranije s navršenih 55 godina života zaključenjem ugovora o mirovini s Društvom. Mirovine na temelju izravnih jednokratnih uplata osoba u Društvo određuju se kao mirovine iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja. Kod dobrovoljnih mirovina na temelju izravnih jednokratnih uplata osoba u Društvo nije moguće odabrati djelomičnu jednokratnu isplatu na početku korištenja mirovine.

Mirovina se isplaćuje korisnicima mjesečno i unaprijed, ne kasnije od dana utvrđenog u ugovoru o mirovini na izabrani račun u banci.

Privremena - M2
Privremena mirovina, koja se isplaćuje tijekom 5 do 20 godina.

Ubrzana privremena - M7
Ubrzana privremena mirovina mirovina, koja se isplaćuje tijekom 5 godina pri čemu se u prve dvije godine isplati 80% sadašnje vrijednosti svih isplata mirovine.

Doživotna sa zajamčenim razdobljem - M4
Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

Zajednička sa zajamčenim razdobljem - M5
Zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine i njegovu bračnom drugu omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

Uvećana u zajamčenom razdoblju - M6
Pojedinačna doživotna mirovina s 50% višim iznosom mirovine u zajamčenom razdoblju od 5 do 15 godina.