Usklađuje li se iznos mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja?

 

Mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja se ugovaraju s valutnom klauzulom vezanom uz euro kao oblikom usklađivanja mirovine te se doznaka preračunava iz kuna u euro na dan uplate po srednjem tečaju HNB-a. Temeljem ovako preračunatog iznosa određuje se početni iznos mirovine. Mirovine se isplaćuju u kunama, po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan isplate mirovine.