Obvezne mirovine

U obveznom mirovinskom osiguranju možete ugovoriti samo onu vrstu mirovine koja Vam je priznata rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te se tako ugovorena mirovina isplaćuje doživotno, kao i mirovina iz 1. stupa.

 • Starosna mirovina
 • Invalidska mirovina
 • Obiteljska mirovina
  • RMOD nudi sljedeće obiteljske mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja:

   Pojedinačna doživotna obiteljska mirovina (MO1)
   Pojedinačna doživotna obiteljska mirovina korisniku omogućuje doživotno primanje mirovine.
   Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate i o dobi korisnika mirovine.

   Mirovina za članove obitelji (MO2)
   Mirovina za članove obitelji isplaćuje se doživotno korisniku mirovine, a korisniku mirovine – djetetu do navršene 26. godine života.
   Iznos mirovine dijeli se na sve korisnike u jednakom iznosu, osim ako drugačije nije određeno rješenjem HZMO.
   Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate te o dobi korisnika mirovine.  

   Pojedinačna doživotna obiteljska mirovina sa zajamčenim razdobljem (MO3)
   Pojedinačna doživotna obiteljska mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 20 godina.
   Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju smrti korisnika mirovine unutar zajamčenog razdoblja, mirovina nastaviti isplaćivati imenovanomu korisniku ili zakonskom nasljedniku do kraja zajamčenog razdoblja.
   Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja te o dobi korisnika mirovine.

   Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na broj 01/5581-720 ili mailom na mirovina@rmod.hr.

   Informacije o obiteljskoj mirovini iz obveznog mirovinskog osiguranja Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva