Kolike su naknade u MOD-u?

 

Naknade za troškove MOD-a, odnosno troškove ugovaranja i isplate mirovina ovise od vrste mirovine koju korisnik mirovine ugovori.

Obvezno mirovinsko osiguranje:

  • 1,5% od iznosa primljene doznake - jednokratno
  • 0,17% od iznosa primljene doznake - godišnje
Sve naknade su već uračunate u iznos mjesečne mirovine i ne umanjuju dodatno iznos mirovine te uključuju sve troškove Društva.

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje:

Privremena ubrzana mirovina: Naknada Društva, računa se kao postotak od primljenog iznosa doznake umanjene za djelomičnu jednokratnu isplatu:
  • 1,95% - jednokratno, a najmanje 500 HRK / 66,36 EUR i
  • 0,8% godišnje za vrijeme trajanja isplate mirovine prema ugovoru o mirovini

Privremena mirovina 10-20 godina: Naknada Društva, računa se kao postotak od primljenog iznosa doznake umanjene za djelomičnu jednokratnu isplatu:
  • 1,5% - jednokratno, a najmanje 500 HRK / 66,36 EUR i
  • godišnje za vrijeme trajanja isplate mirovine prema ugovoru o mirovini i to za:
 

Trajanje ugovora

Godišnja naknada

10

0,690%

11

0,673%

12

0,656%

13

0,639%

14

0,623%

15

0,607%

16

0,592%

17

0,578%

18

0,565%

19

0,552%

20

0,540%

 

Doživotne mirovine:  Naknada Društva, računa se kao postotak od primljenog iznosa doznake umanjene za djelomičnu jednokratnu isplatu:
  • 1,5% - jednokratno i
  • 0,5% godišnje za vrijeme trajanja isplate mirovine prema ugovoru o mirovini

MOD ima pravo na godišnju naknadu za upravljanje imovinom za pokriće tehničkih pričuva u iznosu od 0,6% godišnje ukupne imovine umanjene za financijske obveze imovine za pokriće tehničkih pričuva u 2021. godini, a za svaku sljedeću godinu najveća stopa umanjuje se za 10% u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj godini, zaokruženo na tri decimale, sve dok takvim smanjenjem najveća stopa naknade ne dosegne 0,3%.