Što se događa s mojim sredstvima iz 2. stupa ako se odlučim za mirovinu samo iz 1. stupa?

 

Vaša kapitalizirana sredstva iz 2. stupa prenose se u državni proračun te se mirovina iz 1. stupa izračunava kao da nikada niste bili osigurani u 2. stupu.