Zajednička mirovina

 

Zajednička doživotna invalidska mirovina (MI2)

Zajednička doživotna invalidska mirovina isplaćuje se doživotno korisniku mirovine, a ako bračni drug nadživi korisnika, isplata se nastavlja u 100%-tnom iznosu do njegove smrti. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate te o dobi korisnika mirovine i njegova bračnog druga. Zajedničke mirovine mogu se ugovoriti samo ako i bračni drug korisnika mirovine ima navršenih 50 godina.

Zajednička doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem (MI4)

Zajednička doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine i njegovu bračnom drugu omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.
Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju smrti oba bračna druga unutar zajamčenog razdoblja, mirovina nastaviti isplaćivati imenovanomu korisniku ili zakonskom nasljedniku do kraja zajamčenog razdoblja.
Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja te o dobi korisnika mirovine i njegova bračnog druga. Zajedničke mirovine mogu se ugovoriti samo ako i bračni drug korisnika mirovine ima navršenih 50 godina.

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na broj 01/5581-720 ili mailom na mirovina@rmod.hr

Predugovorne informacije korisniku mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja