Je li izračun mjesečne mirovine bruto ili neto?

 

Mirovina iz drugog stupa isplaćuje se u bruto iznosu i oporezuje prema Zakonu o porezu na dohodak. Stope poreza za umirovljenike su umanjene i iznose 10% i 15%, ovisno o poreznim razredima. Na iznos poreza obračunava se i prirez prema mjestu stanovanja.
Mirovna iz trećeg stupa (dobrovoljno mirovinsko osiguranje) nije predmet oporezivanja i isplaćuje se u neto iznosu.
Iznos djelomične jednokratne isplate od 15% ukupno kapitaliziranih sredstava iz drugog stupa isplaćuje se u bruto iznosu i oporezuje Zakonu o porezu na dohodak na isti način kao i mirovina iz drugog stupa.