Koje vrste mirovina nudi Raiffeisen MOD?

 

Obvezne mirovine

Društvo u okviru obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje nudi ugovaranje i isplatu sljedećih mirovina:

  • doživotnu mjesečnu starosnu odnosno prijevremenu starosnu mirovinu,
  • doživotnu mjesečnu invalidsku mirovinu,
  • obiteljsku mjesečnu mirovinu.

Isplata mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja moguća je u jednom od sljedećih oblika:
 
  • pojedinačna mirovina,
  • zajednička mirovina – isplaćuje se korisniku mirovine ili doživotno bračnomu drugu koji nadživi korisnika,
  • pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem – isplaćuje se korisniku, s time da se u slučaju smrti korisnika prije isteka zajamčenog razdoblja isplata nastavi imenovanomu korisniku do isteka zajamčenog razdoblja,
  • zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem – isplaćuje se korisniku ili doživotno bračnomu drugu koji nadživi korisnika, a u slučaju da oboje umru prije isteka zajamčenog razdoblja, imenovanomu korisniku do isteka zajamčenog razdoblja.

Dobrovoljne mirovine

Društvo u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja nudi doživotnu mirovinu i privremenu mirovinu, a može nuditi i promjenjivu mirovinu, djelomične jednokratne isplate i druge vrste mirovina prema svom mirovinskom programu.

Doživotna mirovina može se ugovoriti kao pojedinačna ili zajednička. Zajedničke mirovine iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja mogu se ugovoriti samo ako i bračni drug korisnika mirovine ima navršenih 50 godina.
  Privremena mirovina je obročna isplata u novcu, koju Društvo u okviru dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja isplaćuje korisniku mirovine na temelju ugovora o mirovini, a koja se ne može ugovoriti na razdoblje kraće od pet godina.
Kod svih dobrovoljnih mirovina na temelju doznake iz dobrovoljnog mirovinskog fonda prilikom početka korištenja mirovine moguća je jednokratna isplata u iznosu do 30% od ukupno uplaćenih sredstava. Djelomična jednokratna isplata je moguća samo ako korisniku već nije isplaćena djelomična jednokratna isplata putem Društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Na jednokratnu isplatu ne obračunava se naknada.