Zajednička mirovina

 

Zajednička doživotna mirovina (MS2) - Zajednička doživotna starosna ili prijevremena starosna mirovina

Zajednička doživotna mirovina isplaćuje se doživotno korisniku mirovine, a ako bračni drug nadživi korisnika, isplata se nastavlja u 100%-tnom iznosu do njegove smrti. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate te o dobi korisnika mirovine i njegova bračnog druga. Zajedničke mirovine mogu se ugovoriti samo ako i bračni drug korisnika mirovine ima navršenih 50 godina.


Zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem (MS4) - Zajednička doživotna starosna ili prijevremena starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem

Zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine i njegovu bračnom drugu omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 20 godina.
Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju smrti oba bračnog druga unutar zajamčenog razdoblja, mirovina nastaviti isplaćivati odabranom imenovanomu korisniku ili zakonskom nasljedniku do kraja zajamčenog razdoblja.
Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja te o dobi korisnika mirovine i njegova bračnog druga. Zajedničke mirovine mogu se ugovoriti samo ako i bračni drug korisnika mirovine ima navršenih 50 godina.

Informativni izračun mirovine

Upute za podnošenje Zahtjeva za mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja

Predugovorne informacije korisniku mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja