Zakonodavstvo / Regulativa

 

Isplata mirovina iz obveznog i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualizirane kapitalizirane štednje te isplata mirovina na temelju izravnih uplata osoba uređena je Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14, 29/18 i 115/18) te pravilnicima za njegovu primjenu.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA, Agencija) obavlja  nadzor i kontrolu nad poslovanjem mirovinskih osiguravajućih društava. Agencija ima svojstvo pravne osobe i sjedište joj je u Zagrebu. Osnovna zadaća Agencije u nadzoru mirovinskih osiguravajućih društava je zaštita interesa korisnika mirovina.