Društvo

Nazad
Društvo
Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. (dalje: Društvo) prvo je i za sada jedino mirovinsko osiguravajuće društvo registrirano u Republici Hrvatskoj po Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14, 29/18 i 115/18).


Zoran Košćak, predsjednik Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
Zoran Košćak magistrirao je 1996. godine, na Sveučilištu Ekonomskog fakulteta u Beču, smjer društveno-ekonomske znanosti.
Karijeru započinje u Raiffeisen Zentralbank AG gdje je zaposlen od 1996. godine, a u Raiffeisenbank Austria d.d. prelazi 1999. godine, gdje je radio u Sektoru investicijskog bankarstva. Nakon toga odlazi u Raiffeisen vrijednosnice, gdje je kao član Uprave bio zadužen za poslove tržišta kapitala. Iz Raiffeisen vrijednosnica odlazi u RBA na mjesto Zamjenika izvršnog direktora Sektora riznice i investicijskog bankarstva, te je 2003. imenovan Izvršnim direktorom Sektora riznice i investicijskog bankarstva. Od 2005. godine je član Uprave Raiffeisenbank Austria d.d. Član Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d., postaje 2019. godine, a od travnja 2020. godine obnaša funkciju predsjednika Nadzornog odbora..
 
Tanja Ožbolt Sterle, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
Tanja Ožbolt Sterle stekla je zvanje magistre ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Karijeru u bankarskom sektoru započinje 1998. godine, a od 2008. godine zaposlena je u Raiffeisenbank Austria d.d. U RBA radi kao voditelj odjela tržišnih rizika i kao Voditelj odjela upravljanja tržišnim i likvidnosnim rizicima. Od svibnja 2016. godine obnaša funkciju Direktora kontrole rizika u RBA. Kao Direktor kontrole rizika sagledava i mjeri izloženost RBA ukupnom riziku s perspektive regulatornog i ekonomskog kapitala te provodi stres test scenarije s ciljem identifikacije efekata na kapital. Prati potencijalnu izloženost RBA tržišnim, likvidnim i kamatnim rizicima te inicira aktivnosti za njihovo sprječavanje i/ili minimiziranje. U travnju 2020. godine imenovana je za članicu Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d., gdje obnaša funkciju zamjenice predsjednika.
Boris Vuksan, član Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.
Boris Vuksan, član Nadzornog odbora, diplomirao je 1996. na Ekonomkom fakultetu u Zagrebu, smjer Vanjska trgovina. Karijeru započinje u bankarskom sektoru na kreditno garancijskim poslovima s inozemstvom i rizničkom poslovanju, a od 1999. radi u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb gdje obnaša funkcije voditelja plana i analize, savjetnika za sukladnost, zamjenika izvršnog direktora Sektora upravljanja rizicima, direktora financijske kontrole i trenutno izvršnog direktora financija. Tijekom radnog vijeka sudjelovao je u brojnim projektima iz područja financija, kao i uvođenju integralnog menadžment informacijskog sustava.