Invalidska mirovina

Nazad
Invalidska mirovina
RMOD nudi sljedeće invalidske mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja: pojedinačna doživotna invalidska mirovina, zajednička doživotna invalidska mirovina, pojedinačna doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem i zajednička doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem.


Pojedinačna doživotna invalidska mirovina (MI1)
Pojedinačna doživotna invalidska mirovina korisniku omogućuje doživotno primanje mirovine. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate i o dobi korisnika mirovine.
Pojedinačna doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem (MI3)
Pojedinačna doživotna invalidska mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 15 godina.

Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju smrti korisnika mirovine unutar zajamčenog razdoblja, mirovina nastaviti isplaćivati odabranom imenovanomu korisniku ili zakonskom nasljedniku do kraja zajamčenog razdoblja.

Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja te o dobi korisnika mirovine.Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na broj 01/5581-720 ili mailom na mirovina@rmod.hr.

Informacije o invalidskoj mirovini iz obveznog mirovinskog osiguranja Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva