Starosna mirovina

Nazad
Starosna mirovina
RMOD nudi sljedeće starosne odnosno prijevremene starosne mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja: pojedinačna doživotna mirovina, zajednička doživotna mirovina, pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem, zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem.


Pojedinačna doživotna mirovina (MS1) - Pojedinačna doživotna starosna ili prijevremena starosna mirovina
Pojedinačna doživotna mirovina korisniku omogućuje doživotno primanje mirovine. Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate i o dobi korisnika mirovine.
Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem (MS3) - Pojedinačna doživotna starosna ili prijevremena starosna mirovina sa zajamčenim razdobljem

Pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem korisniku mirovine omogućuje doživotno primanje mirovine, uz izbor zajamčenog razdoblja od 5 do 20 godina.

Zajamčeno razdoblje znači da će se, u slučaju smrti korisnika mirovine unutar zajamčenog razdoblja, mirovina nastaviti isplaćivati odabranom imenovanomu korisniku ili zakonskom nasljedniku do kraja zajamčenog razdoblja.

Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, trajanju zajamčenog razdoblja te o dobi korisnika mirovine.Informativni izračun mirovine

Upute za podnošenje Zahtjeva za mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja

Informacije o starosnoj i prijevremenoj starosnoj mirovini iz obveznog mirovinskog osiguranja Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva