Tanja Ožbolt Sterle, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.

 

Tanja Ožbolt Sterle stekla je zvanje magistre ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Karijeru u bankarskom sektoru započinje 1998. godine, a od 2008. godine zaposlena je u Raiffeisenbank Austria d.d. U RBA radi kao voditelj odjela tržišnih rizika i kao Voditelj odjela upravljanja tržišnim i likvidnosnim rizicima.

Od svibnja 2016. godine obnaša funkciju Direktora kontrole rizika u RBA. Kao Direktor kontrole rizika sagledava i mjeri izloženost RBA ukupnom riziku s perspektive regulatornog i ekonomskog kapitala te provodi stres test scenarije s ciljem identifikacije efekata na kapital. Prati potencijalnu izloženost RBA tržišnim, likvidnim i kamatnim rizicima te inicira aktivnosti za njihovo sprječavanje i/ili minimiziranje.

U travnju 2020. godine imenovana je za članicu Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d., gdje obnaša funkciju zamjenice predsjednika.