Isplata mirovina za studeni

 

Redovna isplata mirovina za studeni 2023. godine izvršena je dana 02.11.2023. za sve korisnike, u skladu s ugovorima o mirovinama.