Isplata mirovina za srpanj i raspodjela viška za 2020.

 

Redovna isplata mirovina za srpanj 2021. godine izvršena je s današnjim danom za sve korisnike, u skladu s ugovorima o mirovinama.

Zajedno s redovnom isplatom mirovine za srpanj, korisnicima mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osigurnja raspodijeljen je višak sredstava iz ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, ostvarenog u 2020. godini. Iznos koji se raspodjeljuje izračunat je razmjerno iznosu ugovorene mirovine, trajanju isplate, obliku mirovine i potrebnom iznosu tehničke pričuve za svaki pojedini ugovor o mirovini.

Korisnicima mirovina koji su ugovor o mirovini sklopili nakon kolovoza 2019. godine, pripisani iznos viška povećava mirovinu za cijelo vrijeme trajanja ugovora, dok korisnicima mirovina koji su ugovor o mirovini sklopili prije kolovoza 2019. godine, iznos viška isplaćen je jednokratno.
 
Mogućnost raspodjele viška uređena je Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14, 29/18 i 115/18), te se primjenjuje na sve ugovore koji su bili aktivni tijekom 2020. godine.