Zoran Košćak, član Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.

 

Zoran Košćak magistrirao je 1996. godine, na Sveučilištu Ekonomskog fakulteta u Beču, smjer društveno-ekonomske znanosti.
Karijeru započinje u Raiffeisen Zentralbank AG gdje je zaposlen od 1996. godine, a u Raiffeisenbank Austria d.d. prelazi 1999. godine, gdje je radio u Sektoru investicijskog bankarstva. Nakon toga odlazi u Raiffeisen vrijednosnice, gdje je kao član Uprave bio zadužen za poslove tržišta kapitala. Iz Raiffeisen vrijednosnica odlazi u RBA na mjesto Zamjenika izvršnog direktora Sektora riznice i investicijskog bankarstva, te je 2003. imenovan Izvršnim direktorom Sektora riznice i investicijskog bankarstva. Od 2005. godine je član Uprave Raiffeisenbank Austria d.d. Član Nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d., postaje 2019. godine te je neko vrijeme obnašao i funkciju predsjednika Nadzornog odbora.