Sve što trebate znati o uvođenju Eura i što to znači za Vašu mirovinu

 

Etički kodeks


OPĆENITA OBAVIJEST KORISNICIMA MIROVINA O UVOĐENJU EURA

 

Poštovani korisnici mirovine Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.,

Od 1. siječnja 2023. godine Republika Hrvatska postaje članica europodručja, a euro postaje službena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja.

Od 5. rujna 2022. do 31.prosinca 2023. korisnicima mirovine iz drugog stupa na isplatnim listićima prikazuje se iznos mirovine u dvije valute (dvojno iskazivanje) — jedan iznos je u kunama, a drugi u eurima. U istom razdoblju iznos mirovine je dvojno iskazan na informativnim izračunima mirovine iz drugog stupa koje potencijalnim korisnicima mirovine dostavlja Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
Osim toga dvojno se iskazuju i iznosi naknada koje se plaćaju mirovinskom osiguravajućem društvu ako su navedene u apsolutnom iznosu, iznosi zaprimljene doznake, iznos djelomične jednokratne isplate, iznos mirovine i informacije o promjenama iznosa mirovine koja se isplaćuje zbog usklađenja ili na temelju dodatnih doznaka, a koji se dostavljaju na zahtjev korisnika mirovine.

Iznos mirovine prikazuje se primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro, a koji je odredilo Vijeće Europske unije 12. srpnja 2022. Fiksni tečaj je javno objavljen na mrežnoj stranici euro.hr.

Mirovine se preračunavaju primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem prema matematičkim pravilima zaokruživanja na dvije decimale (ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena, a ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan).

Uvođenje eura ne utječe na iznos mirovina korisnika mirovine iz drugog i trećeg stupa. Korisnicima mirovina iz drugog stupa mirovina se dvojno iskazuje u navedenom razdoblju te oni ne moraju dostavljati dodatnu dokumentaciju niti sklapati dodatke ugovorima o mirovini. Korisnicima mirovina iz trećeg stupa mirovna se prethodno isplaćivala uz valutnu klauzulu po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate. Nakon uvođenja eura, mirovina se isplaćuje u euru prema prethodno sklopljenom ugovoru. Niti korisnici mirovina iz trećeg stupa ne moraju dostavljati dodatnu dokumentaciju ni sklapati dodatke ugovorima o mirovini.

Svi korisnici mirovina iz drugog stupa će najkasnije 30 dana od uvođenja eura zaprimiti individualnu obavijest o iznosu mjesečne mirovine u eurima.

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. je pristupio Etičkom kodeksu kojim dodatno potvrđuje ispravno preračunavanje iznosa mirovina u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Sve dodatne informacije možete pronaći na sljedećim stranicama:

Uvođenje Eura (Hanfa.hr)

Euro hr

 

S poštovanjem,

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.