Mirovine iz III. stupa

 


Svaki član dobrovoljnoga mirovinskog fonda može ostvariti prava iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja najranije s navršenih 50 godina života, što znači da je jedini uvjet za ostvarivanje prava za korištenje mirovine iz dobrovoljne mirovinske štednje dobna granica, a ne stupanje na snagu uvjeta za starosnu mirovinu. Za ugovore o članstvu sklopljene nakon 01.01.2019., uvjet za ostvarivanje prava na privremenu mirovinu je 55 godina života, a za doživotnu mirovinu 60 godina života.

Npr. član može početi koristiti mirovinu iz III. stupa te nastaviti raditi do starosne mirovine, kada će početi dobivati mirovinu iz I., ali i iz II. stupa u slučaju da se za njega opredijelio.

Po stjecanju dobnih uvjeta za mirovinu iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja potencijalnom korisniku se omogućuje isplata mirovine prema vlastitom odabiru, bez obzira na iznos sredstava na osobnom računu u fondu, od više različitih isplatitelja. Ugovor o mirovini iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja sklapa se s mirovinskim osiguravajućim društvom, društvom za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom ili društvom za životno osiguranje koje ima odobrenje za rad HANFA-e. Pri tome treba imati na umu da je isplata mirovine iz društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom ograničena do iznosa od najviše 100.000,00 kuna / 13.272,28 EUR i samo može biti privremena, dok kod MOD-a takvo ograničenje ne postoji.


S mirovinskim osiguravajućim društvom korisnik sklapa ugovor o isplati mirovine u jednom od nekoliko mogućih vrsta i oblika mirovine:

DOŽIVOTNE MIROVINE,

  • pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem
  • zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem
  • pojedinačna doživotna mirovina s uvećanim iznosom u zajamčenom razdoblju

PRIVREMENE MIROVINE
  • privremena mirovina
  • ubrzana privremena mirovina
Prilikom ugovaranja moguće je zatražiti i djelomičnu jednokratnu isplatu do 30% ušteđenih sredstava, bez obzira na to koji model mirovine je odabran, pod uvjetom da jednokratna isplata već nije iskorištena prilikom izlaska iz dobrovoljnog mirovinskog fonda.
 
   Isplata putem mirovinskog osiguravajućeg društva
Rok isplate Privremene (5, 10-20 godina)
Doživotne
Valuta isplate EUR - valutna klauzula
(plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate)
Prinos Ukalkulirana zajamčena kamata
Iznos mjesečne mirovine Zajamčen i nepromjenjiv za cijelo trajanje ugovora
Naknade Naknada za troškove ugovaranja i isplate mirovine:
Privremena ubrzana mirovina: Naknada Društva, računa se kao postotak od primljenog iznosa doznake umanjene za djelomičnu jednokratnu isplatu:
- 1,95% - jednokratno, a najmanje 500 HRK / 66,36 EUR i
- 0,8% godišnje za vrijeme trajanja isplate mirovine prema ugovoru o mirovini
Privremena mirovina 10-20 godina: Naknada Društva, računa se kao postotak od primljenog iznosa doznake umanjene za djelomičnu jednokratnu isplatu:
- 1,5% - jednokratno, a najmanje 500 HRK / 66,36 EUR i
- godišnje za vrijeme trajanja isplate mirovine prema ugovoru o mirovini i to za:
 
Trajanje ugovora Godišnja naknada
10 0,690%
11 0,673%
12 0,656%
13 0,639%
14 0,623%
15 0,607%
16 0,592%
17 0,578%
18 0,565%
19 0,552%
20 0,540%
 
Doživotne mirovine – Naknada Društva, računa se kao postotak od primljenog iznosa doznake umanjene za djelomičnu jednokratnu isplatu:
- 1,5% - jednokratno i
- 0,5% godišnje za vrijeme trajanja isplate mirovine prema ugovoru o mirovini
Jednokratna isplata Do 30% ukupno doznačenih sredstava iz dobrovoljnog mirovinskog fonda pod uvjetom da jednokratna isplata već nije iskorištena prilikom izlaska iz dobrovoljnog mirovinskog fonda.