Biserka Žalac, članica Uprave Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d.

 

Biserka Žalac započela je karijeru u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, gdje je stekla znanje o pravima iz mirovinskog osiguranja i sustavu mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti. Od 1999. godine pridružuje se timu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb na projektu osnivanja mirovinskih fondova. Od 2001. godine radila je kao članica Uprave Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim fondom d.o.o., a od 2002. godine je u Upravi Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d. Tijekom svog radnog vijeka bavila se svim razinama prava iz mirovinskog osiguranja i pokretanjem poslovanja obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, kao i mirovinskog osiguravajućeg društva.