Isplata mirovina za travanj

Nazad

Redovna isplata mirovina za travanj 2020. godine izvršena je s današnjim danom za sve korisnike mirovina, u skladu s ugovorima o mirovinama.

S obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19, Društvo će za sve potpisane ugovore koje je zaprimilo nakon obrade mirovina odraditi dodatnu isplatu dana 06.04.2020. godine, u skladu s ugovorom o mirovini.

Ujedno obavještavamo sve korisnike mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja kojima se prema ugovoru o mirovini visina mirovne usklađuje na isti način i istom dinamikom kako je to određeno zakonom koji uređuje obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, da je usklađen iznos mirovine isplaćen s ovom mirovinom.