16.03.2020. - Obavijest našim korisnicima

Nazad

Preporučamo svim našim korisnicima i potencijalnim korisnicima mirovina da svoje potrebe komunikacije u najvećoj mogućoj mjeri obavljaju putem naših web stranica, e-maila, telefona i pošte.

Slijedom novonastalih okolnosti vezanih uz pojavu i širenje virusa COVID-19 preporučeno je minimiziranje frekvencije većeg broja osoba u zatvorenom prostoru. Vaše zdravlje, kao i zdravlje naših zaposlenika je u ovom trenutku najvažnije te apeliramo da se svi ponašamo u skladu s preporukama nadležnih zdravstvenih službi.

U slučaju neophodnosti dolaska na našu lokaciju molimo da pričekate na sigurnoj udaljenosti od drugih osoba te koristite mjere zaštite od epidemije korona virusa.