Privremena - M2

Nazad
Privremena - M2

Pojedinačna privremena starosna mirovina iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja

Privremena starosna mirovina koja se isplaćuje tijekom 5 do 15 godina.

Početni iznos mirovine ovisi o iznosu jednokratne uplate, postotku jednokratne isplate i ugovorenom trajanju isplate privremene starosne mirovine.

U slučaju smrti korisnika mirovine isplata preostalih iznosa izvršit će se imenovanomu korisniku ili zakonskim nasljednicima.

Informativni izračun mirovine