Društvo

Nazad
Društvo
Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. (dalje: Društvo) prvo je i za sada jedino mirovinsko osiguravajuće društvo registrirano u Republici Hrvatskoj po Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14, 29/18 i 115/18).


Prodajni zastupnik Osoba za kontakt Telefon Elektronička adresa

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,
Magazinska cesta 69

Osobni bankari u svim RBA poslovnicama
AGORA INVEST j.d.o.o., Koprivnica, Trg mladosti 16/A Ljiljana Pavlić, direktorica  048 550 201
098 899 470
ljiljana.pavlic@mirovinaplus.hr
TRIPUDIUM, obrt za usluge i savjetovanje, Zagreb, Zdenačka 37 Marin Horaček, vlasnik obrta 091 6003 841
098 1633 449
marin.horacek@mirovinaplus.hr
Obrt za poslovne usluge DEAL, Sveti Petar u Šumi, Jopi 31  Alenka Defar, vlasnica obrta 091 5015 436 alenka.defar@optinet.hr
AMADEA j.d.o.o., Rijeka, Meštrovićeva 22 Ivana Zulehner, član Uprave 091 6003 825 ivana.zulehner@mirovinaplus.hr
MIA, obrt za usluge, Zagreb, Olovska 7 Tonka Zdunić, vlasnica obrta 091 6003 932
098 9327 122
tonka.zdunic@mirovinaplus.hr
MIROVINA PLUS, obrt za usluge, Split, Ruđera Boškovića 13, Kaleta 2 Jadranka Blažević, vlasnica obrta
Tatjana Prnić, vlasnica obrta
098 1325 677
091 7326 940
021/583 933
jadranka.blazevic1@mirovinaplus.hr
tatjana.prnic@mirovinaplus.hr
MD - Consilium d.o.o., Rijeka, Plješivička 22/c Mladen Manojlović, član uprave 091 5229 553 mladen.manojlovic@md-consilium.com
Stogaj d.o.o., Rijeka, Korzo 4 Marija Đeldum, član uprave 091 5912 402 marija@stogaj.hr
marija.djeldum@yahoo.com