Dobrovoljne mirovine

Nazad
Dobrovoljne mirovine

Mirovine iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja mogu se isplaćivati najranije s navršenih 50 godina života sklapanjem ugovora o mirovini s Društvom.

Vrste mirovina koje se isplaćuju ili se mogu isplaćivati u okviru dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja:
  1. doživotna starosna mirovina,
  2. privremena starosna mirovina,
  3. ubrzana privremena starosna mirovina
Doživotna starosna mirovina može se ugovoriti kao pojedinačna ili zajednička. Zajedničke mirovine iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja mogu se ugovoriti samo ako i bračni drug korisnika mirovine ima navršenih 50 godina.

Privremena starosna mirovina je obročna isplata u novcu, koju Društvo u okviru dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja isplaćuje korisniku mirovine na temelju ugovora o mirovini, a koja se ne može ugovoriti na razdoblje kraće od pet godina.

Iznos mirovine ovisi o:
  • vrsti i obliku mirovine koji izaberete,
  • visini uplate,
  • postotku jednokratne isplate,
  • Vašoj životnoj dobi.
Kod svih dobrovoljnih mirovina na temelju doznake iz dobrovoljnog mirovinskog fonda prilikom početka korištenja mirovine moguća je djelomična jednokratna isplata u iznosu do 30% od ukupno uplaćenih sredstava.

Mirovina se isplaćuje korisnicima mjesečno i unaprijed, ne kasnije od dana utvrđenog u ugovoru o mirovini na izabrani račun u banci.